DrukujZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o  śmierci Honorowego Członka
Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze w Pabianicach

prof. Zdzisława Szostaka

znakomitego muzyka, kompozytora, dyrygenta i pedagoga;
życzliwego Przyjaciela i prawego człowieka.

Rodzinie i wszystkim dotkniętym tą wielką stratą
składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Zarząd i członkowie
Towarzystwa Muzycznego im. K. Nicze
w Pabianicach