Sprawozdania za rok 2011

Sprawozdania z działalności Towarzystwa:

Roczne sprawozdanie komisji rewizyjnej

Protokół z walnego zebrania

Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

 
© 2018 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
This is a free joomla template by funky-visions.de
FVTECHBLOG0808
Współpracował z orkiestrą PRiTV, występował z nią na festiwalach i prestiżowych koncertach.