Sprawozdania za rok 2011

Sprawozdania z działalności Towarzystwa:

Roczne sprawozdanie komisji rewizyjnej

Protokół z walnego zebrania

Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

 
© 2020 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
This is a free joomla template by funky-visions.de
FVTECHBLOG0808
Fascynowało go w muzyce (i w życiu) to, co oryginalne, niepowtarzalne, wyłamujące się z ram konwencji - od klasyki przez współczesną muzykę amerykańską.