Sprawozdania za rok 2010

Sprawozdania z działalności Towarzystwa:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Muzycznego

Protokół z Walnego Zebrania

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe

 
© 2019 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
This is a free joomla template by funky-visions.de
FVTECHBLOG0808
Fascynowało go w muzyce (i w życiu) to, co oryginalne, niepowtarzalne, wyłamujące się z ram konwencji - od klasyki przez współczesną muzykę amerykańską.