Zaproszenie na Walne Zebranie
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
ma zaszczyt zaprosić członków Towarzystwa
na  
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
w dniu 19 czerwca 2020 (piątek) o godzinie 18.15  -  I termin i 18.45 - II termin
Muzeum Miasta Pabianic, Stary Rynek 1

Porządek obrad:
• Otwarcie zebrania
• Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego i protokolanta
• Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków
• Sprawozdania:
   - Prezesa z działalności Zarządu w roku 2019
   - Komisji Rewizyjnej za rok 2019
• Dyskusja nad sprawozdaniami
• Podjęcie uchwał
• Wybory władz Towarzystwa na następną kadencję
• Sprawy różne
• Zamknięcie zebrania

__________________________________________________________________________________

 
© 2020 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
This is a free joomla template by funky-visions.de
FVTECHBLOG0808
Wszędzie miał przyjaciół, bo poza niezwykle "pojemnym" talentem muzycznym natura obdarzyła Go równie pojemnym sercem i niebywałym urokiem osobistym...